קוד אתי

תקנות מועצת העיתונות

הנחיות לסיקור מדיה סייבר

חופש הדעה, חופש הביטוי וחופש העיתונות הם זכויות אדם המוגנות על ידי Pancasila, החוקה משנת 1945 וההצהרה האוניברסלית של האו"ם בדבר זכויות האדם. קיומה של תקשורת סייבר באינדונזיה הוא גם חלק מחופש הדעה, חופש הביטוי וחופש העיתונות.

לתקשורת הסייבר אופי מיוחד המחייב הנחיות על מנת שניהולה יתבצע בצורה מקצועית תוך מילוי תפקידיה, זכויותיה וחובותיה בהתאם לחוק מספר 40 מתשנ"ט-1999 בדבר העיתונות והקוד האתי העיתונאי. . מסיבה זו, מועצת העיתונות, יחד עם ארגוני עיתונות, מנהלי מדיה סייבר, והציבור, ערכו את הנחיות הסייבר לסיקור מדיה באופן הבא:

 1. 1. היקף
  1. א. מדיה סייבר היא כל צורות המדיה המשתמשות באינטרנט ומבצעות פעילות עיתונאית, ועומדות בדרישות חוק העיתונות ותקני חברת העיתונות שנקבעו על ידי מועצת העיתונות.
  2. ב. תוכן שנוצר על ידי משתמשים הוא כל התוכן שנוצר או מתפרסם על ידי משתמשי מדיה סייבר, לרבות מאמרים, תמונות, הערות, צלילים, סרטונים וצורות שונות של העלאות המצורפות למדיה סייבר, כגון בלוגים, פורומים, תגובות קוראים או צופים וצורות אחרות .
  3. 2. אימות ואיזון חדשות
  4. א. עקרונית כל ידיעה חייבת להיות מאומתת.
  5. ב. חדשות שעלולות להזיק לגורמים אחרים דורשות אימות על אותן חדשות כדי לעמוד בעקרונות הדיוק והאיזון.
  6. ג. ההוראות בנקודה (א) לעיל אינן נכללות, בתנאי ש:
   1. 1. חדשות באמת מכילות עניין ציבורי דחוף;
   2. 2. המקור החדשותי הראשון הוא מקור מזוהה בבירור, אמין ומוכשר;
   3. 3. נושא הידיעה שיש לאשר אינו ידוע או אינו ניתן לראיון;
   4. 4. התקשורת מספקת הסבר לקורא כי החדשות עדיין מצריכות אימות נוסף שמתבקש בהקדם האפשרי. הסברים כלולים בסוף אותו סיפור, בסוגריים ובכתב נטוי.
  7. ד. לאחר טעינת הידיעה בהתאם לסעיף (ג), מחויבת התקשורת להמשיך במאמצי האימות ולאחר קבלת האימות משולבות תוצאות האימות בעדכון עם קישור לידיעה שלא אומתה.
  8. 3. תוכן שנוצר על ידי משתמשים

מדיה סייבר חייבת לכלול תנאים והגבלות לגבי תוכן שנוצר על ידי משתמשים שאינו סותר את חוק מס. 40 משנת 1999 לגבי העיתונות והקוד האתי העיתונאי, הממוקמים בצורה ברורה וברורה.

  1. א. מדיה סייבר מחייבת כל משתמש להירשם לחברות ולבצע תהליך התחברות תחילה כדי להיות מסוגל לפרסם את כל צורות התוכן שנוצר על ידי משתמשים. הוראות בנוגע לכניסה יוסדרו עוד יותר.
  2. ב. ברישום, מדיה סייבר מחייבת את המשתמשים לתת הסכמה בכתב לכך שהתוכן שנוצר על ידי משתמשים:
   1. 1. אינו מכיל תכנים כוזבים, לשון הרע, סדיסטים ומגונים;
   2. 2. אינו מכיל תוכן המכיל דעות קדומות ושנאה הקשורים למוצא אתני, דת, גזע וקבוצות בין (SARA), ומעודד מעשי אלימות;
   3. 3. אינו מכיל תכנים מפלים על רקע הבדלים במגדר ובשפה, ואינו מבזה חלשים, עניים, חולים, פגועי נפש או מוגבלים פיזית.
  3. ג. לתקשורת סייבר יש סמכות מוחלטת לערוך או למחוק תוכן שנוצר על ידי משתמשים המנוגד לפריט (ג).
  4. ד. מדיה סייבר נדרשת לספק מנגנון תלונה עבור תוכן שנוצר על ידי משתמשים שנחשב כמפר את ההוראות בסעיף (ג). המנגנון צריך להיות מסופק במקום הנגיש בקלות למשתמשים.
  5. ה. מדיה סייבר מחויבת לערוך, למחוק ולנקוט פעולות מתקנות עבור כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים המדווח ומפר את הוראות סעיף (ג), באופן יחסי בהקדם האפשרי לא יאוחר מ-2 x 24 שעות לאחר קבלת התלונה .
  6. ו. מדיה סייבר שעמדה בהוראות בסעיפים (א), (ב), (ג) ו-(ו) אינה אחראית לבעיות הנגרמות עקב טעינת תוכן המפר את ההוראות בסעיף (ג).
  7. ז. מדיה סייבר אחראית לתוכן שנוצר על ידי משתמשים אשר מדווח אם היא לא תנקוט בפעולות מתקנות לאחר מגבלת הזמן האמור בנקודה (ו).
  8. 4. שגיאה, תיקון וזכות תגובה
  9. א. טעויות, תיקונים וזכות תגובה מתייחסים לחוק העיתונות, הקוד האתי העיתונאי והנחיות לזכות תגובה שנקבעו על ידי מועצת העיתונות.
  10. ב. טעויות, תיקונים ו/או זכות תשובה חייבים להיות מקושרים לידיעה המתוקנת, מתוקנת או ניתנת זכות להשיב.
  11. ג. בכל דיווח על שגיאה, תיקון וזכות תשובה, חובה לציין את שעת טעינת השגיאה, התיקון ו/או זכות התשובה.
  12. ד. אם חדשות מסוימות של מדיה סייבר מופצת על ידי מדיה סייבר אחרת, אז:
   1. 1. אחריותה של תקשורת הסייבר ליצרני חדשות מוגבלת לחדשות המתפרסמות בתקשורת הסייבר או בתקשורת הסייבר שבסמכותה הטכנית;
   2. 2. תיקוני חדשות המבוצעים על ידי כלי תקשורת סייבר חייבים להתבצע גם על ידי כלי תקשורת סייבר אחרים המצטטים חדשות מתקשורת הסייבר המתוקנת;
   3. 3. מדיה המפיצה חדשות מתקשורת סייבר ואינה מבצעת תיקונים בחדשות על פי הנעשה על ידי בעל המדיה הסייבר או יצרנית הידיעה, אחראית במלואה לכל ההשלכות המשפטיות של הידיעה שאינה מתוקנת.
  13. ה. בהתאם לחוק העיתונות, מדיה סייבר שאינה משרתת את זכות התגובה עשויה להיות כפופה לסנקציות פליליות בקנס מרבי של 500.000.000 רופי (חמש מאות מיליון רופיה).
  14. 5. ביטול חדשות
  15. א. חדשות שפורסמו אינן ניתנות לביטול מטעמי צנזורה מחוץ לעורך, למעט נושאים הקשורים ל-SARA, מוסר, עתיד הילדים, חוויות טראומטיות של קורבנות או על סמך שיקולים מיוחדים אחרים שנקבעו על ידי מועצת העיתונות.
  16. ב. אמצעי סייבר אחרים חייבים לעקוב אחר ביטול ציטוטי חדשות מהתקשורת המקורית שבוטלו.
  17. ג. לביטול ידיעות יש לצרף את הסיבות לביטול ולהודיע ​​לציבור.
  18. 6. פרסום
  19. א. מדיה סייבר חייבת להבחין בבירור בין מוצרי חדשות ופרסומות.
  20. ב. כל ידיעה/מאמר/תוכן שהם פרסומת ו/או תוכן בתשלום חייב לכלול את המידע "פרסומת", "פרסומת", "מודעות", "ממומן", או במילים אחרות המסבירות שהחדשות/המאמר/התוכן הוא פרסומת.
  21. 7. זכויות יוצרים

מדיה סייבר חייבת לכבד את זכויות היוצרים כפי שנקבעו בחוקים ובתקנות החלים.

  1. 8. הכללת הנחיות

מדיה סייבר חייבת לכלול הנחיות אלה לסיקור מדיה סייבר במדיה שלהן בצורה ברורה וברורה.

  1. 9. מחלוקת

ההערכה הסופית של המחלוקת לגבי יישום הנחיות סיקור תקשורת סייבר זו נפתרת על ידי מועצת העיתונות.

ג'קרטה, 3 בפברואר 2012

(מדריך זה נחתם על ידי מועצת העיתונות וקהילת העיתונות בג'קרטה, 3 בפברואר 2012).

https://dewanpers.or.id/