תנאים

תקנון זה הינו תנאי השימוש באתר, התכנים, השירותים והתכונות באתר girlisme.com

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו בעיון. על ידי גישה ושימוש girlisme.com, פירושו שהבנת והסכמת להיות מחויב לכל התקנות החלות באתר זה.

שינויים בתנאים וההגבלות

girlisme.com רשאית לשנות, להוסיף או לצמצם את התנאים וההגבלות הללו בכל עת. אתה מחויב לכל אחד מהשינויים הללו ולכן עליך לעיין מעת לעת בתנאים וההגבלות הרלוונטיים.

הוספת תנאים והגבלות

אזורים או שירותים מסוימים מ girlisme.com, כגון דפים שבהם אתה יכול לטעון (להעלות) או להוריד (להוריד) מסמכים או קבצים, עשויים להיות הנחיות וכללי שימוש שיוסיפו לתנאים והגבלות אלה. על ידי שימוש בשירותים אלה, אתה מסכים להיות כפוף להוראות ולכללי השימוש הרלוונטיים.

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות girlisme.com להגדיר את מדיניות הטיפול בנתונים האישיים שלך בעת גישה girlisme.com

חובות המשתמש

פנגגון girlisme.com חייב לציית לחוקים ולתקנות בשטחה של הרפובליקה של אינדונזיה. נאסר עליך לטעון או להעביר דרך girlisme.com חומר או עניינים אחרים אשר:

1. להפר או להפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות ללא יוצא מן הכלל, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, זכויות יוצרים, פרסום או זכויות קנייניות אחרות.

2. הפרת החוק, איומים, העלבות, הטרדה, השמצה, השמצה, הונאה, רמאות או גרימת שנאה לאנשים או קבוצות מסוימות.

3. לרדוף, להטריד, לבזות או להפחיד אדם או קבוצת אנשים על סמך דת, מין, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, גיל או מוגבלות פיזית.

4. הפרת נורמות הגינות, גסות, פורנוגרפיה.

5. לייעץ או להציע מעשים בלתי חוקיים.

6. פגיעה, הפעלת סכסוך ו/או איבה בין שבטים, דתות, גזעים ובין קבוצות (SARA).

7. מכיל מילים או תמונות שגורמות אימה, גסות, מלוכלכות, מלוכלכות וקללות.

8. הפצת אידיאולוגיות או תורות מסוימות אשר עקרונית אסורות על פי החוק החל בשטח הרפובליקה של אינדונזיה.

9. מכיל וירוסים או קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שיכולים להפריע, להזיק או להגביל את הפונקציונליות של תוכנת מחשב או חומרה או ציוד תקשורת כלשהו, ​​או לאפשר שימוש לא מורשה במחשב או ברשת מחשבים.

10. הפרת התנאים וההגבלות, ההנחיות או מדיניות אחרת הכלולה ב girlisme.com

בשימוש girlisme.com אתה מסכים ל:

1. ספק מידע מדויק, חדש ומלא על עצמך בעת מילוי טופס ההרשמה ב girlisme.com

2. שמור את הסיסמה והזיהוי שלך מאובטחים.

3. לשמור ולעדכן באופן שוטף מידע על עצמך ועל מידע אחר בצורה מדויקת, חדשה ומלאה

4. קבל את כל הסיכונים מגישה בלתי חוקית למידע ונתוני רישום.

5. אחראי על הגנה וגיבוי של נתונים ו/או ציוד בשימוש.

אסור לך להשתמש girlisme.com בכל מצב או דרך שעלולים להזיק, להשבית, להעמיס או לשבש את השרת או הרשת girlisme.com

זכות בעלות

כל העיצובים, התמונות, הגרפיקה, האודיו, הווידאו וקוד התכנות (להלן 'תוכן') באתר זה הינם זכויות יוצרים girlisme.com. אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשנות או להוסיף לעיצוב עיצובים, תמונות, יצירות אמנות, אודיו, וידאו וקוד תכנות במתקן זה בשום נסיבות או תנאים.

רישיון שימוש girlisme.com

מותר לך להשתמש girlisme.com ותכנים המוצעים girlisme.com רק לשימוש אישי, לא למטרות מסחריות. אתה רשאי להשתמש בתכנים המותרים להורדה, כגון תמונות והקלטות קול, לשימושך האישי ובהתאם לתקנון התוכן הנדון.

אינך רשאי לשכפל, להדפיס, להעתיק, לאחסן, לפרסם, להציג, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, להעביר, למכור, להשאיל או להפיץ כל תוכן girlisme.com

חומר מהקוראים

girlisme.com אינה אחראית לחומר שהועלה על ידי הקוראים או נכתב על ידי הקוראים, בין אם בצורה של הערות מעריצים, תגובות חדשותיות, תמונות, פרופילים וכדומה.

girlisme.com שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למחוק כל דבר שהועלה על ידי הקורא או נכתב על ידי הקורא ללא הודעה מוקדמת.

הַשׁגָחָה

אתה מסכים שאיננו אחראים לתוכן שסופק על ידי גורמים אחרים. אין לנו מחויבות לסקור את התוכן, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לטעון או לערוך את התוכן שנשלח. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר תוכן מסיבות שונות, אך איננו אחראים לכל כשל או עיכוב בהסרת חומר כזה.

קישורים לאתרים אחרים

girlisme.com עשוי לספק קישורים לאתרי צד שלישי, לרבות קישורים המסופקים בדפי תוצאות חיפוש. חלק מהקישורים לאתרים אלה עשויים להכיל חומר מעורר התנגדות, בלתי חוקי או לא מדויק. הקישור אינו מציין שאנו מאשרים את אתר הצד השלישי. אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לתוכן או לחומרים אחרים באתרי צד שלישי כאלה. כל הסכמים ועסקאות בינך לבין מפרסמים שקיימים ב girlisme.com הוא בינך לבין המפרסם ואתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל הפסד או תביעה שעלולים להיגרם מההסכם או העסקה בינך לבין המפרסם.